Go Mental Förlag

Med fokus på mänsklig potential och utveckling

Vår mission

Rätt samarbete

Ett bokprojekt innebär ett samarbete och det är ofta många olika människor som hjälps åt mot ett gemensamt mål. Allt gott samarbete grundar sig i ömsesidig respekt för varandras del i projektet.

Rätt projekt

Vi väljer bokprojekt med omsorg. Och för oss innebär en lyckad utgivning att alla inblandade parter kommer till gagn. En god affär handlar inte alltid om intäkter.

Rätt inriktning

Vårt fokus är främst mänsklig potential och utveckling. Allt som bidrar till detta är intressant.

Våra titlar

Utgivna och planerade.

Go Mental Förlag

Nacka, Stockholm

kontakt@gomentalforlag.se

08-1214 7430